Digoxină

Cunoscut si ca: Test denumit adesea în funcţie de producător
Denumire oficială: Digoxin
Teste Înrudite: Ther. Drug Monitoring, BUN - Azot ureic în sânge, Creatinină, Clearance-ul creatininei, Potassium

De ce este necesar acest test?

Pentru a determina dacă concentraţia de digoxină din sânge este la nivel terapeutic, sau atinge valori toxice.

Când este necesar acest test?

Imediat după începerea tratamentului cu digoxină, şi apoi la intervale regulate de timp, pentru a avea garanţia că concentraţia sanguină a medicamentului se încadrează în intervalul terapeutic (nu redus şi nici ridicat până la concentraţii toxice).

Ce probă este necesară pentru testare?

O probă de sânge recoltată dintr-o venă a braţului.

Este necesară o pregătire prealabilă pentru acest test?

Nu este necesară o pregătire specială, dar este important momentul recoltării, de aceea, spuneţi asistentei care recoltează sânge când aţi luat ultima doză de digoxină.


Last modify: 10.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. Acest site va fi evaluat, în perioada imediat următoare lansării sale, de către organizaţia neguvernamentală Health On The Net, pentru a verifica respectarea principiilor ce garantează calitatea şi exactitatea informaţiilor medicale publicate aici, şi pentru certificarea sa. Detalii puteţi afla accesând   HONcode standard for trustworthy health verificaţi aici