JUBILEUL DE DIAMANT AL SOCIETĂŢII INTERNAŢIONALE DE MEDICINĂ DE LABORATOR


Jubileul de Diamant al Societăţii Internaţionale de Medicină de Laborator

(1952-2012)

IFCC - Societatea Internaţională de Medicină de Laborator sărbătoreşte în acest an 60 de ani de activitate ştiinţifică (1952-2012). Pentru a marca acest eveniment, între 17-20 Noiembrie, s-a desfăşurat la Kuala Lumpur, Malaiezia, Adunarea Generală a Societăţii  Internaţionale de Medicină de Laborator, eveniment la care Societatea Română de Medicină de Laborator (SRML), membru titular al acestei societăţi ştiinţifice profesionale internaţionale, a fost reprezentată de către Dr. Camelia Grigore, Medic Primar Medicină  de Laborator, la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.

Care este importanţa acestui eveniment în lumea profesioniştilor din Medicina de Laborator? Cum este alcătuită această Societate profesională şi pe cine reprezintă ea? Care sunt obiectivele prezente şi de perspectivă ale membrilor săi?

Societatea Internaţională s-a  constituit în 1952 având ca obiectiv major promovarea medicinei de laborator la nivel mondial, fiind cea mai mare societate ştiinţifică profesională în domeniu. Între obiectivele care îi animă pe specialiştii reuniţi în jurul acestei societăţi ştiinţifice stau: dorinţa de a disemina informaţiile de „bună practică” în medicina de laborator, luând în considerare diferitele niveluri ale tehnologiei şi dezvoltării economice ale membrilor săi, oferirea de standarde pentru activitatea din laboratoare, creşterea nivelului ştiinţific şi a calităţii diagnosticului şi tratamentului, având ca deviză ”medicina  de laborator în slujba pacientului”.

Societatea a reprezentat, de-a lungul anilor, un punct de referinţă în dezvoltarea medicinei de laborator moderne, fapt care a făcut ca numărul membrilor săi să crească constant, ajungând ca, la acest moment, 88 de Societăţi Naţionale de Medicină de Laborator să fie membri titulari, la care se adaugă 10 membri afiliaţi. Alături de acestea, au aderat la viziunea acestei familii  profesionale, şi 50 de Companii din domeniul diagnosticului in vitro, făcând ca IFCC să reprezinte interesele a aproximativ 40.000 de profesionişti din laboratoarele din toate colţurile lumi (Europa, Asia-Pacific, America Latină, Africa, Ţările Arabe, USA, Canada)

Având o atât de largă răspândire, Societatea a devenit liderul tendinţelor în această specialitate şi doreşte ca, prin unitate şi inovaţie în ştiinţă şi educaţie, să crească nivelul profesional al membrilor săi, pentru a oferi servicii de calitate pacienţilor din întreaga lume. Pentru a-şi îndeplini obiectivele,  IFCC este condusă de un Comitet Director şi este organizată în 3 divizii (Divizia Ştiinţifică, Divizia de Educaţie şi Management şi Divizia de Comunicare şi Publicaţii), având fiecare Comitete şi Grupuri de lucru (20 grupuri de lucru pe diferite subiecte importante pentru medicina de laborator)

Unul dintre cele mai importante Comitete este cel care se ocupă de organizarea Congreselor şi Conferinţelor, evenimente care se desfăşoară cu regularitate, IFCC având un Congres Mondial la fiecare 3 ani, între timp organizând Congrese Regionale şi Congrese Naţionale. Toate Societăţile Naţionale de Medicină de Laborator apelează la Societatea Internaţională pentru a coordona aceste evenimente ştiinţifice şi a beneficia de ajutor financiar pentru a invita speakeri de renume, care fac să crească atractivitatea evenimentelor ştiinţifice, şi  duc la armonizarea cunoştinţelor în medicina de laborator.

Există mereu subiecte de maxim interes pentru specialişti, iar IFCC dezvoltă în acest moment 9 proiecte speciale: etică, medicină de laborator pediatrică, boli renale, farmacogenetică, standardizarea hemoglobinei glicozilate, biomarkeri cardiaci, laboratorul de urgenţă delocalizat, impactul laboratorului în managementul serviciilor de sănătate.

Având ca obiectiv principal creşterea calităţii în medicina de laborator, IFCC a elaborat materiale destinate laboratoarelor din ţările în curs de dezvoltare, ajutându-le să implementeze programe de management al calităţii care să ajute la acreditarea laboratoarelor din aceste ţări. Armonizarea activităţii în laboratoarele din întreaga lume este un alt obiectiv global, care se realizează prin stabilirea unor standarde comune în ceea ce priveşte: siguranţa  pacientului, armonizarea metodelor de lucru (se folosesc cele „recomandate IFCC”), armonizarea unităţilor de măsură şi a intervalelor de referinţă, interpretarea testelor critice într-o manieră comună, educaţia consumatorilor de teste de laborator (medici specialişti, generalişti, pacienţi). La noi în ţară, în cadrul programului de educare a consumatorilor de analize de laborator, a fost lansat, în această toamnă, la 1 Noiembrie,  versiunea în limba română a site-ului de informare, www.labtestsonline.ro

De asemenea, începând cu 2008, la Sibiu au loc în fiecare an, în Martie, cursuri gratuite cu tematică de laborator, intitulate „Medicina de laborator - medicina vârstelor”, ”Analizele de laborator, o provocare pentru medicul generalist, ”Microbiologia în practica curentă”, ”Medicina vârstei a treia în teste de laborator”, cursuri care au avut o mare audienţă şi care au fost foarte apreciate de către toţi medicii participanţi.

 IFCC doreşte să dezvolte proiecte comune cu celelalte societăţi ştiinţifice din domeniu: Asociaţia Americană pentru Chimie Clinică (AACC), Asociaţia Mondială (WASPALM), Asociaţia Internaţională pentru Acreditare (ILAC) Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO), deoarece scopul tuturor este unul comun, dezvoltarea  medicinei de laborator.

Pentru a răspândi la nivel mondial cunoştinţele legate de această specialitate, IFCC a organizat, în cooperare cu Compania Abbot un program de ”Visiting lectures” în cadrul căruia au avut loc, în ultimele 48 luni, 51 conferinţe în 31 ţări, susţinute de specialişti de renume pe diferite subiecte. Programul s-a desfăşurat şi în România, iar în cursul anului 2013, ţările în care vor avea loc astfel de conferinţe vor fi din Africa (Zambia, Zimbabwe, Africa de Sud)

Pentru a creşte eficienţa activităţilor IFCC, se încearcă creşterea dialogului cu societăţile membre prin realizarea unor chestionare de  supraveghere a diferitelor subiecte de interes din domeniu (de ex.: medicina de laborator pediatrică)

Atragerea unor specialişti tineri, care să contribuie la creşterea vizibilităţii societăţii este obiectivul “Comitetului pentru tineri specialişti” pentru care s-a organizat Clinical Chemistry Trainee Council, www.traineecouncil.org, un program educaţional în cadrul căruia se pun la dispoziţia celor interesaţi scurte prezentări pentru aducerea la zi a cunoştinţelor (de ex.: alergii, metode imunologice, anticorpi tiroidieni, etc.)

Adunarea Generală a IFCC, eveniment care se desfăşoară odată la 3 ani, şi care este deschisă tuturor membrilor IFCC, are ca scop cunoaşterea direcţiilor de dezvoltare ale Societăţii, sugerarea unor noi obiective de viitor şi, nu în ultimul rând, realizarea de legături între reprezentanţii marii familii ai IFCC. Ediţia din acest an de la Kuala Lumpur, desfăşurată în imediata apropiere a celebrelor Turnuri Petronas, simbolul Malayesiei,  a reprezentat un mare succes, cei 170 de membri participanţi având ocazia să împărtăşească opinii legate de profesie, să cunoască problemele cu care se confruntă colegii lor din diferite zone ale globului, să lege noi prietenii sau să le consolideze pe cele vechi.

Societatea Internaţională de Medicină de Laborator este o prezenţă activă în viaţa specialiştilor din domeniu, care, prin acţiunile sale constante a contribuit, in ultimii 60 ani, la dezvoltarea şi creşterea prestigiului acestei specialităţi, concluzie  frumos ilustrată în discursul final al Preşedintelui IFCC, Graham Beastall, care a spus:

”Mulţi oameni neînsemnaţi, din multe locuri neînsemnate, făcând multe lucruri aparent neînsemnate, pot schimba lumea”


Last modify:  11.12.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. Acest site va fi evaluat, în perioada imediat următoare lansării sale, de către organizaţia neguvernamentală Health On The Net, pentru a verifica respectarea principiilor ce garantează calitatea şi exactitatea informaţiilor medicale publicate aici, şi pentru certificarea sa. Detalii puteţi afla accesând   HONcode standard for trustworthy health verificaţi aici